Nový šk.r. 2020/21

19.08.2020 21:49

Milí rodičia, začíname nový školský rok, rozdelenie detí do skupín i rozpis tréningových dní a hodín nájdete v Tréningoch.

Prvé stretnutie - porada, s trénerom bude prvý septembrový týždeň.


Skupina 1,2 tréner PaedDr.Nataša Ondrejíková - porada 2.9. o 18 hod.

Skupina 3, tréner Silvia Pirohár - porada 3.9. o 17 hod.

Skupina 4, tréner MUDr. Michaela Tóthová - porada 2.9. o 17:30 hoh.

Skupina 5,8  tréner Mgr. Adriana Korpová - porada 3.9. o 18 hod.

Skupina 6, tréner Mgr.Ján Hrabovszki - porada 2.9. o 16 hod.

Skupina 7. tréner Mgr.Ján Hrabovszki - porada 2.9. o 17 hod.


Tréningy začnú od 7.9.2020, za rovnakých podmienok, aké sme mali v júni.

Zmeny v rozvrhoch a rozdeleniach môžu byť ešte uskutočnené.


Počas tréningov budú dodržiavané prísne hygienické
opatrenia.

Zodpovedný tréner za každú tréningovú skupinu si pred
vchodom do budovy vyzdvihne svoju skupinu detí a dohliadne na to, aby
každý športovec mal rúško a pri vstupe do budovy si vydezinfikoval ruky.
Cvičenec sa pred prvým tréningom preukáže čestným prehlásením rodiča, že dieťa je
zdravé a neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Až potom bude umožnený
vstup do priestorov gymnastickej haly.

Každý športovec si prinesie svoju označenú fľašu s vodou.

Po každom tréningu zodpovedný tréner odvedie svoju skupinu
pred vchod športovej haly, kde si ich budú môcť rodičia vyzdvihnúť. Apelujeme
na rodičov, aby v prípade, že chodia pre deti na tréning, boli presní,
nakoľko deti budú na nich čakať pred budovou bez dozoru.

Po každom tréningovom dni, prebehne dezinfekcia všetkých
priestorov v budove gymnastickej haly.

Vstup rodičov do priestorov gymnastickej haly je prísne
zakázaný.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo
potvrdené ochorenie na COVID_19 zákonný zástupca bezodkladne o tejto
situácii  informuje príslušného trénera
svojho dieťaťa. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie
karantény, ak bolo nariadené lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre
deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok
nie je umožnené dieťaťu zúčastňovať sa tréningového procesu.

Ďakujeme za pochopenie a doterajšiu priazeň.

Tešíme sa na Vás.

Výbor GK NZ

Prehlasenie zakon.zastupcu o zdravot.stave dietata.docx

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti, Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com