Platby od nového šk.r. 2020/2021

01.07.2020 17:33

Na základe nárastu nákladov na prevádzku a údržbu gymnastickej haly a s ohľadom na infláciu, kedy gymnastický klub už 11 rokov nemenil poplatky, výbor GKNZ dňa 20.5.2020 rozhodol o zvýšení členských mesačných poplatkov o 10 Eur.

To znamená, že mesačná platba pri 60 min. tréningoch bude 30 Eur, pri 90 min. tréningoch 35 Eur.

Zvýšenie sa týka aj platieb RGCTM, neplatí pre parkour.Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti, Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com