UPOZORNENIE

20.11.2019 10:38

Vážení členovia klubu,

nakoľko sa v posledných týždňoch šíri množstvo
nepravdivých a faktami nepodložených informácií o našom klube a o jeho
fungovaní, žiadame Vás, aby ste nešírili neoverené a nepodložené
informácie, pretože takýmto konaním sa poškodzuje dobré meno klubu. Toto môže
mať v budúcnosti pre klub nepriaznivé následky pri získavaní finančnej podpory,
či už od mesta, od kraja, od štátu ako aj od sponzorov. Za takéto konanie môže
byť člen postihnutý až vylúčením z klubu.

Činnosť výboru klubu je momentálne založená na skutočnosti, že
z pôvodne zvolených 7 členov sa viacerí vzdali funkcie a ďalší
nereflektovali na uvoľnené miesta. Preto zároveň všetkých vyzývame, aby sa
OSOBNE zúčastnili valného zhromaždenia
, kde sa bude voliť vedenie klubu na
ďalšie funkčné obdobie a kde budete mať možnosť overiť si skutočnosti.

V prípade, že sa člen dá zastupovať na VZ iným členom
(podpíše splnomocnenie), prosíme, aby túto skutočnosť mailom alebo osobne
oznámil predsedovi klubu, aby sme predišli možným obvineniam z falšovania splnomocnení.

                                              predseda GKNZKontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti, Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com