RGCTM

        Regionálne gymnastické centrum talentovanej mládeže vzniklo v roku 2008, je profesionálne vedené ÚTM so zameraním na výkonnostný šport a je určené pre talentovaných športovcov Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Úlohou centra je poskytnúť vybraným talentovaným športovcom z klubov zo spádovej oblasti centra kvalitné podmienky na zvyšovanie športového majstrovstva s perspektívou úspešnej reprezentácie Slovenska v žiackych , juniorskych i ženských kategóriach.

Za činnosť centra zodpovedá štatutárny zástupca klubu a vedúci tréner.

Kontrolu činnosti centra vykonáva metodik SGF a predseda príslušnej sekcie SGF.

Do centra sa zaraďujú talentovaní športovci registrovaní na SGF, na základe splnenia kritérií výberu.

 

V súčastnosti sú členkami RGCTM: Lara Pálinkásová, Miriam Keresztesová, Zuzana Čerešňová, Lucia Oroszová, Zara Vavríková.

Členkou zväzového centra je Lara Pálinkásová,  Mirka Keresztésová,  vo výbere  RGCTM Slovenska  Zuzka Čerešňová.

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti 5252,
Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com