História klubu


Korene novozámockej gymnastiky siahajú do roku 1918, kedy v meste vznikla novozámocká telocvičná jednota. Založili ju českí sokoli, ktorí prišli do Nových Zámkov za prácou. Vo svojom telocvičnom stánku- Sokolovni, dostavanej v roku 1923, sa venovali hlavne náraďovým gymnastickým cvičeniam. Svoju činnosť prezentovali na všesokolských zletoch, telovýchovných akadémiách, majálesoch a športových hrách.   Oživenie činnosti Sokola nastalo po 2. svet. vojne, kedy pod vedením náčelníka p.Jána Novanského svoju činnosť rozšírili i o polohové, základné a akrobatické cvičenia.

    O začiatku oddielu športovej gymnastiky môžeme hovoriť od r. 1953, kedy v rámci už vzniknutej telovýchovnej jednoty začali pod vedením p. G. Puškáša, J. Danihela a J. Sládeka aktívne pracovať družstvá žien a mužov. Prvé úspechy nenechali na seba dlho čakať. V r. 1954, pri prvom štarte novozámockých gymnastiek na Majstrovskách vtedajšej ČSR v Uherskom Hradišti, obsadili zverenkyne G. Puškáša 2.miesto. Družstvo tvorili M. Petrášová, M. Hrúzové, T. Kovačiková, A. Sabová. O desať rokov neskôr sa majsterkou ČSSR stala E. Kovačiková. 

Odvtedy sa v novozámockej Sokolovni vystriedali celé ganerácie chlapcov (do r. 1975) a dievčat, ktorých dobrovoľní tréneri viedli k pravidelnému cvičeniu a láske k športovej gymmnastike. Významnejšie výsledky sa však zaznamenali v ženskej gymnastike, kde zverenkyne G. Puškáša v žiackych a dorasteneckých kategóriach dosahovali popredné umiestnenia na majstrovstvách Slovenska. Spomenieme: J. Keleovú, A. Bohumelovú, I. Farkašovú, M. Suchanovú, A. Liptákovú, M. Zbojanovú, M. Jóbovú.

    Pretože podmienky v Sokolovni boli nevyhovujúce, bolo snahou p. Puškáša vybudovať v Nových Zámkoch dôstojný gymnastický stánok. Jeho sen sa mu splnil v r.1988, kedy bola špecializovaná gymnastická hala daná do prevádzky.

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti 5252,
Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com