Gymnastika pre všetkých 

Gymnastika pre všetkých ponúka množstvo pohybových aktivít, v ktorých si každý záujemca bez ohľadu na vek, pohlavie a výkonnosť nájde svoje uplatnenie.
Medzi najrozšírenejšie formy GPV patria:
- gymnastika na náradí
- tanec
- pohybové skladby
- cheerleaders - roztlieskavačky
Hlavnou náplňou GPV je zvyšovanie fyzickej a psychickej pohody.
Medzinárodná gymnastická federácia je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá masovým športom, má ustanovenú komisiu na jej riadenie a organizuje celosvetové podujatia v tejto oblasti.
Národné gymnastické federácie preberajú štruktúru medzinárodnej federácie, Slovensko nevynímajúc, a tak v roku 1997 vznikla aj v SGF sekcia GPV.
Obsah činnosti sa postupne vykryštalizoval na nasledovné oblasti:
- pohybové skladby
- sútaže s obsahom GPV
- sútaž Teamgym
- gymnastický štvorboj na ZŠ
- školenia

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti 5252,
Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com