Tréneri

 Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner I. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Dominika Korpová

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek, študetka FTVŠ UK Ba. Rozhodcovská trieda: II.

Monika Rybárová

Trénerská trieda:  tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Ing. Jana Nagyová

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohárová

všeobecná gymnastika

Nataša Ondrejíková

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti, Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com