Tréneri

Mgr. Adriana Korpová /0905 736 041/

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM 

Ing. Róbert Korpa /0908 583 179/

Trénerská trieda: tréner II. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Bc. Dominika Korpová /0918 833 158/

Trénerská trieda: tréner III., športová gymnastika, FTVŠ UK Bratislava. Rozhodcovská trieda: II., RGCTM 

 

Mgr. Ján Hrabovszki /0915 705 333/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohár /0903 847 375/

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika

PaedDr. Nataša Ondrejíková /0918 645 868/

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika

MUDr.Michaela Tóthová /0911 370 128/

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika 

Samuel Banás /0917 204 477/

parkour

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti 5252,
Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com