Tréneri

Mgr. Adriana Korpová

Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym., RGCTM - reprezentantky klubu

Ing. Róbert Korpa

Trénerská trieda: tréner II. triedy, RGCTM - reprezentantky klubu, Rozhodcovská trieda: II.

Dominika Korpová

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika - predškolský a mladší škols.vek, študetka FTVŠ UK Ba. Rozhodcovská trieda: II.

Mgr. Ján Hrabovszki

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba 

Silvia Pirohár

Trénerská trieda: tréner I., všeobecná gymnastika

PaedDr. Nataša Ondrejíková

Trénerská trieda:  tréner I.,  všeobecná gymnastika, FTVŠ UK Ba

MUDr.Michaela Tóthová

všeobecná gymnastika

Samuel Banás

parkour

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti, Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com