O nás

 

        Gymnastický klub Nové Zámky je telovýchovnou organizáciou, ktorá je organižačne riadená Slovenskou gymnastickou federáciou. Klub má samostatnú právnu subjektivitu a jeho činnosť riadi 7-členný výbor, zvolený valným zhromaždením členov.

Poslaním gymnastického klubu je rozvoj výkonnostnej a masovej gymnastickej prípravy detí a mládeže vo veku od 4 -18 rokov. Činnosť klubu sa realizuje v jednotlivých sekciách: všeobecná gymnastika, športová gymnastika a aerobik.

Klub vlastní jednoúčelovú gymnastickú halu na Sihoti so špeciálnym gymnastickým vybavením, ktorej súčasťou sú šatne, sprchy, sociálne zariadenia, klubová miestnosť a regeneračná linka.

Výbor GKNZ

predseda: Ing. Róbert Korpa

podpredseda: Mgr. Adriana Korpová

členovia: PaedDr. Nataša Ondrejíková, MUDr. Niki Szaboová, Dominika Korpová, Mgr.Ján Hrabovszki

hospodár: Ing. Simona Pálinkásová

Kontrolná komisia

JUDr. Kristína Slivoňová - predseda

PaedDr. Eleonóra Kotrecová

 

 

Stanovy GKNZ

Stanovy Gymnastického klubu Nové Zámky.pdf (2,32MB)

 

Kontakt

Gymnastický klub Nové Zámky Gymnastická hala
Gejzu Puškáša
Na Sihoti 5252,
Nové Zámky 940 01
predseda klubu
Ing.Róbert Korpa
0908 583 179

podpredseda klubu
Mgr. Adriana Korpová
0905 736 041
gymklubnz@gmail.com